| פעילות התנועה

התנועה פועלת במרץ מאז דצמבר 2015. קראו כאן כדי ללמוד מה השגנו עד כה ועל מה אנחנו עובדים בימים אלו ממש.

הישגי התנועה הבולטים

 • סדרת פגישות עם הפסיכולוגים הארציים והכרה בנתונים שמציגה התנועה, והפרכת הנתונים שמציג משרד הבריאות בנוגע לכמות הפסיכולוגים בארץ ומתווה המלגות

 • לאחר מבצע שליחת מאות מכתבים אישיים לעשרות חברי כנסת ע"י עשרות ממתינים, נערכה סדרת פגישות עם חברי כנסת ורתימתם לנושא תקציב המלגות להתמחות בפסיכולוגיה, וייצוג נושא תקציב המלגות בדיון בוועדת הכספים בנוגע לתקציב הבריאות על ידי חברי כנסת

 • סדרת הפגנות של ציבור הפסיכולוגים מול ההסתדרות, משרד האוצר, משרד הבריאות והכנסת

 • מיסוד התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית כעמותה רשומה 
 • יצירת עשרות אייטמים בתקשורת שהעלו על סדר היום הציבורי את מצבה של הפסיכולוגיה הציבורית בישראל
 • ייזום והקמת פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל, בשיתוף עם חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר ועם הסתדרות הפסיכולוגים (הפ"י)
 • התפקדות של למעלה מ-2000 פסיכולוגים לתנועה!

 • בניית "מחשבון שכר הפסיכולוגים" המנגיש את תלוש השכר ומאפשר למצוא באופן קל ואינטואיטיבי הפרות שכר

 • סיוע לעשרות פסיכולוגים בהחזרי כספים בעקבות הפרות שכר מתמשכות בהיקף של מעל 1,200,000 ש"ח!ל

 • הקמת חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר, שמתפקדת כוועד עובדים יציג ועוסקת בתנאי ההעסקה הייחודיים לפסיכולוגים, והכנסת רוב גדול של נציגי התנועה כצירים בחטיבה (כולל יו"ר החטיבה) בבחירות שהתקיימו בפברואר 2018

 • הכרה מצד משרד הבריאות, הסתדרות המח"ר וההסתדרות הכללית בתנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית כארגון המייצג את ציבור הפסיכולוגים

 • נציגות של התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית בשיחות המו"מ עם האוצר בהסכמי השכר של 2016 

מה על השולחן?

 • ריכוז בעיות מרכזיות בשכר הפסיכולוגים, סיוע לפונים מהשטח בטיפול בהפרות שכר באמצעות קשר עם חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר.

 • הרצאות במקומות עבודה של פסיכולוגים בשירות הציבורי לצורך חשיפה, היכרות וגיוס פעילים לפעילות התנועה.

 • המשך שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים בתחום הפסיכולוגיה (הפ"י, ועדי מתמחים, ארגון בנפשנו, פסיכולוגים ארציים במשרד החינוך והבריאות).

 • המשך קידום אייטמים בתקשורת לטלוויזיה, לרדיו ולעיתונות הכתובה.  

 • הובלת וקידום פעילות "פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית", בשיתוף עם הפ"י וחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר.

 • קידום עבודת חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר, שהוקמה בזכות התנועה.

 • היערכות לקראת פתיחת הסכמי השכר ב-2022 לערך.

 • קמפיין דמי חברות לתנועה לצורך מימון ייעוץ לפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית.