top of page

התנועה בנויה על פעילים מתנדבים. הצטרפו אלינו עוד היום!

פנו אלינו באימייל בכל שאלה:

 

* הצטרפות לקבוצת עדכונים כללית של פעילי ותומכי התנועה. 

* הצטרפות כנציגים במקום העבודה: הנציג.ה מעביר.ה מידע מהתנועה לכלל הפסיכולוגים, ומעלה סוגיות מהשטח אל הנהגת התנועה. 

* הזמנת הרצאה של התנועה למקום עבודה.

 

* פניות לגבי דמי חבר ותמיכה כספית בתנועה.

 

* פניות כלליות הקשורות לפעילות התנועה.תקשורת ויח"צ - פנו לאימייל הזה או לטלפון 050-3162059 (שריאל)

bottom of page