top of page

מידע לפסיכולוגים בשירות הציבורי

כל מה שרצית לדעת - מצגת לפני התמחות.png
מחשבון.jpg

מחשבון שכר לפסיכולוגים
הכינו לצידכן.ם תלוש שכר והזינו את הנתונים הנדרשים.
 
שימו לב: מומלץ להשתמש במחשבון באמצעות מחשב ולא טלפון סלולרי. 
המחשבון מעודכן ליוני 2023.

 

sign-here-please.jpg

קריטריונים להגשת גמול השתלמות + טפסים
באתר הסתדרות המח"ר (ארגון העובדים של האקדמאים במדעי החברה והרוח, הכולל גם את הפסיכולוגים)

 

לחיצת ידיים.jpg
מטבעות.jpg
לפטופ.jpg

מצגת שכר לפסיכולוגים קליניים, שיקומיים, רפואיים והתפתחותיים
איך לקרוא תלוש שכר של פסיכולוגים המועסקים ע"י משרד הבריאות, בתי החולים ושירותי בריאות כללית
מעודכן ל-2018


 

מצגת שכר לפסיכולוגים חינוכיים
איך לקרוא תלוש שכר של פסיכולוגים המועסקים ע"י הרשויות המקומיות
מעודכן ל-2018


 

bottom of page