top of page

מידע לפסיכולוגים בשירות הציבורי

סיכום הסכמי השכר הכלליים של המח"ר. אלא אם נכתב אחרת, הכתוב תקף לפסיכולוגים. מאתר הסתדרות המח"ר

טבלת שכר הבסיס, לפי דרגה ו-ותק. מאתר הסתדרות המח"ר

טופס הגשת בקשה לגמול השתלמות א. מתוך אתר הסתדרות המח"ר

טופס הגשת בקשה לגמול השתלמות ב. מתוך אתר הסתדרות המח"ר

Please reload

אנא הכינו לצידכם תלוש שכר. שימו לב, מומלץ להשתמש במחשבון בגלישה באמצעות מחשב ולא טלפון סלולרי

מצגת המפרטת כיצד לקרוא תלוש שכר של פסיכולוגים חינוכיים המועסקים ע"י הרשויות המקומיות

מצגת כיצד לקרוא את התלוש המיועד לפסיכולוגים המועסקים ע"י משרד הבריאות, בתי חולים וקופת חולים כללית

הסכם שכר לכלל הפסיכולוגים בשירות הציבורי, הסכם השכר הראשון משנת 1979

הסכם שכר הכולל סעיפים הייחודיים לפסיכולוגים בשלטון המקומי, מאוגדן השלטון המקומי. מבוסס על הסכם 79 עם דגשים ייחודיים

הבהרה בנושא החזרי השתלמויות מטעם המרכז לשלטון מקומי - רשויות מקומיות. ניתן לשימוש גם מול מעסיקים אחרים

Please reload

bottom of page