התנועה בתקשורת

תקשורת ויח"צ - פנו לאימייל או לטלפון 050-7512338 (איריס)

לקט תקשורת ינואר-מרץ 2020.jpg

מאמרים וניירות עמדה

תקציב 2017, ועד מנהל, בחירות לחטיבת הפסיכולוגים

מטרות ודרישות התנועה

עלות היעדר פסיכולוגיה ציבורית

Please reload